Vilkår og betingelser

Betingelser for bruk

På grunn av mulighetene og risikoene ved bruk av internett har vi betingelser for bruk (omtalt som «betingelser» nedenfor) som både beskytter brukerne av nettstedet og oss. Du godtar betingelsene ved å bruke nettstedet.


Betingelser for bruk

Du samtykker i at du

  • ikke skal distribuere en eller flere deler av selskapets nettside i noe som helst medium uten vår skriftlige godkjennelse,
  • ikke skal skaffe deg tilgang til noe innhold på nettsidene våre via annen teknologi eller andre måter enn det som tilbys på selve nettstedet eller andre metoder enn det vi uttrykkelig har angitt for dette formålet,
  • ikke skal endre noen del av nettsiden eller innholdet,
  • ikke skal (og heller ikke skal forsøke å) omgå, deaktivere eller på annen måte påvirke noen av de sikkerhetsrelaterte funksjonene på nettstedet eller funksjoner som (i) forhindrer eller begrenser bruk eller kopiering av innhold eller (ii) håndhever begrensninger for bruk av nettstedet eller innholdet som er tilgjengelig på nettstedet,؜
  • ikke skal bruke nettstedet vårt til kommersielle og forretningsmessige formål,؜
  • ikke skal laste ned permanent eller midlertidig, kopiere, lagre, eller redistribuere noe av innholdet på nettstedet vårt.

Opphavsrett og andre immaterielle rettigheter

Vi er – hvis annet ikke er uttrykkelig angitt – eiere eller autoriserte brukere av all tilgjengelig informasjon på nettstedet vårt, inkludert, uten begrensning, teksten, skriptene, bildene, grafikken, grafiske representasjoner, fotografier samt lyd- og videofiler og interaktive funksjoner (heretter kalt "innhold"). Alt innhold er enten eid av eller lisensiert av oss, og det er underlagt opphavsrett, varemerkerettigheter og andre immaterielle rettigheter for oss eller våre lisensgivere. Ethvert varemerke for tredjepart som finnes på nettstedet vårt, varemerke for sine respektive eiere.

Innholdet skal ikke lastes ned, kopieres, reproduseres, distribueres, overføres, kringkastes, vises, selges, lisensieres, endres, gjenbrukes, tilegnes, brukes eller på annen måte utnyttes til offentlige eller kommersielle formål eller overhodet uten forutgående skriftlig samtykke. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt i og for innholdet.⁡⁡‌‌‌‌⁠‌⁠⁡⁡⁣⁤

Ethvert brudd på opphavsretten eller andre åndsverks rettigheter, herunder rettigheter eid av tredjeparter, kan føre til at en sivile sak eller straffesak blir igangsatt mot deg.؜

Erstatningsansvar

Vi gir deg den mest oppdaterte, korrekte og tydelig uttrykte informasjonen som du kan få. Likevel kan det oppstå utilsiktede feil i informasjonen. Vi fraskriver oss spesielt ethvert ansvar for typografiske feil og for nøyaktigheten, fullstendigheten og aktualiteten til informasjonen på nettstedet vårt.

Informasjonen og dataene som gjøres tilgjengelig på nettstedet vårt, kan endres fra tid til annen uten varsel. Tjenestene, informasjonen og dataene som gjøres tilgjengelig på nettstedet vårt, gis "som de er", uten garantier av noe slag.؜

I den grad at koblinger eller pekere til tredjeparters nettsteder finnes på nettstedet vårt, tar vi ikke noe som helst ansvar eller erstatningsansvar for informasjon, kommunikasjon eller materiale som er tilgjengelig på slike nettsteder, eller som er tilgjengelig via noe som helst nettsted som kan nås via en kobling på vårt nettsted. Vi erklærer at vi ikke nødvendigvis deler innhold og/eller meninger med tredjeparter som kan nås via en kobling på vårt nettsted.؜

Ved å bruke nettstedet vår godtar du all risiko forbundet med bruken av dette nettstedet, inkludert eventuell risiko for datamaskinen og programvaren din eller for at data blir skadet av eventuelle virus, programvare eller andre filer som kan overføres eller aktiveres via nettstedet vårt eller din tilgang til det.

Selskapet skal ikke i noe tilfelle være ansvarlig for ulovlig bruk av selskapets nettsted og skal ikke i noe tilfelle være ansvarlig for brudd på tredjepartsrettigheter.؜

Med unntak av skader som oppstår som følge av vår intensjon eller grov uaktsom atferd fra vår side, skal selskapet ikke være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader, inkludert, uten begrensning, tapt fortjeneste, avbrudd i forretningsprosesser eller krenkelser av programvaredata eller elektroniske data som oppstår som følge av eller på noen måte forbundet med bruk av selskapets hjemmeside.

Personopplysninger

Foretakets retningslinjer for datavern gjelder for personopplysninger og foretaksrelaterte opplysninger.

Annet

Selskapet forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene fra tid til annen.

⁣⁢ ©2016 Spectrum Brands, Inc.‌؜‍‌؜‍؜⁡⁣⁤